Безопастност

 

Защита на личните данни

Защитата на личните данни в интернет е от особено значение за нас. USG създаде този документ за неприкосновеност на данните, за да демонстрира твърдата си решеност да отстоява неприкосновеността на личните данни на потребителите. Вие имате право по всяко време да откажете да получавате информация от нас. Ние декларираме, че няма да предоставяме под никаква форма информацията за Вашите лични данни на трети лица.

Онлайн проучвания

Периодично ние провеждаме онлайн проучвания. Те могат да изискват от вас да предоставите демографска информация като пощенски код или бранша, в който работите. Ако тези проучвания събират информация за връзка с Вас, ние можем да Ви изпратим допълнителна информация само ако изрично сме получили Вашето разрешение за това. Имате право да откажете да получавате информация от нас по всяко време.

Връзки към други сайтове

Този сайт съдържа връзки към други сайтове. USG не отговаря за политиката на неприкосновеност на данните на други сайтове. За тази информация се обърнете към политиката за неприкосновеност на данните на съответния сайт.

Онлайн сигурност

USG желае Вашето посещение тук да бъде лесно и сигурно. Ние поддържаме сигурност чрез технологии за сигурни сървъри. Технологията за сигурни сървъри, използвана в сайта на Faber-Castell България, криптира информацията за Вас, преди тя да бъде изпратена по интернет. Това означава, че информацията е защитена чрез секретен код до нейното получаване.

Вашето съгласие

Като използвате този сайт, Вие давате съгласието си за събирането и използването на информацията по начина, описан в този документ. Ако решим да направим промени в политиката си по отношение на неприкосновеността на данните, ще публикуваме промените на тази страница, така че винаги да сте информирани каква информация събираме, как я използваме и кога и при какви обстоятелства я разкриваме.